Edyta Herbuś sex naked photos


Edyta Herbuś

Edyta Herbuś

Edyta Herbuś

Póki, co, Edyta stawia pierwsze kroki w zagranicznej karierze w szkole tanecznej Broadway Dance Center, znanej z programu You Can Dance.

Chce tam sp?dzi? ca?e wakacje i szlifowa? swoje umiej?tno?ci taneczne. Jak przyzna?a, jej marzeniem jest dostanie jakiej? powa?nej roli, ??cz?cej jej dwie pasje- taniec i aktorstwo.

To pierwsze ma ju? ca?kiem dobrze opanowane i dalej chce si? szkoli?, wi?c mo?e czas zadba? te? o aktorstwo?

Pomimo udzia?u w 7 serialach, Edyta nadal ma ma?e do?wiadczenie i niewielkie umiej?tno?ci, które mog? jej uniemo?liwi? dostanie tej wymarzonej „wielkiej roli”.

Ale, jak wiadomo w Ameryce wszystko jest mo?liwe, mo?e wi?c i Edyta wpadnie w oko jakiemu? producentowi …
Edyta Herbuś photos

Edyta Herbuś photos

Edyta Herbuś photos

Edyta Herbuś photos

Edyta Herbuś photos

Edyta Herbuś photos

Edyta Herbuś photos

Edyta Herbuś photos

Edyta Herbuś photos